Porselen Kaplama

Kaplamalar çok ince tabakalardır ve takma tırnak gibi dişin ön kısmına direk olarak yapıştırılırlar . Aşırı diş fırçalanmasından kaynaklanan yıprnamış diş minesi yüzeylerini yenilemekte ve dişlerin arasındaki boşlukları ön dişlerin çatlak kenarlarını kapatmada veya genelde diş beyazlatmaya güzel sonuç alınamayn rengi bozulmuş ön dişlerin görünüşünü değiştirmede kullanılır. günümüzde bu yöntem çok popülerdir.

 

Porselen kaplama kolay kolay kırılaz ve parlaklığını asla kaybetmez yetenekli ve hünerli eller tarafından yapıldıktan sonra çok güzel ve doğal görünürler .doğal dişin aynısı porselenden yapılabilir fakat hepsinin aynı zaman da yapılması gerekir çünkü tek bir kaplamanın tonunu mevcut olanlarla eşleştirmek çok zor olabilir.. Tam renk ve konumsal doğrulukla aynı gülüşü elde etmek için kaplamaları aynı anda yaptırmak en amntıklısıdır. Sonradan eklenenler gülüşünüzle kesin olarak uyuşmayabilir ve porselen katmanların da ya da tondaki değişiklik yeni takılan kaplamanın değişik görünmesine sebep olabilir. Kaplamaya hafif değiştirilen dişlerin uyumunu arttırmak için başvurulabilir.

 

Bu yöntem hafif kıvrılmış dişlerin , önemsiz diş dönemlerinin ve dengesişz kronların düzeltiminde kullanılır. Kaplamalar çok dikkatli yerleştirilmelidir çünkü yetersiz oturtma veya kaplamayı dişin ön kısmına çok baskın bir şeilde geçirme dişlerin şişkinliğini arttırabilir ve dudadğı öne doğru şişirebilir. Kaplamalar ufanalabileceği için direk olarak üzerinde ısırmak zarar görmelerine sebep olabilir. Porselen kırılgandır ve kaplamalar incedir.

 

Kırılan porselenin tamşri çok zordur hatta imkansızdır ve tamamının değişmesi gerekir. Kesici ön dişlerin uçlarının ağır temasından kaçınmak için alttaki ön dişlerlde üstteki ön dişlerin arkasından ısırılmalıdır. Eğer dışarı çıkı bir şekilde ısırıyorsanız alt çeneniz üstten daha ileride demektir. kaplama için uygun olmayabilirsiniz çünkü alttaki dişlerinizin kaplamları iki parçaya ayırılabilir. Aynısı dişlerinizi çektirmek veya yaptırmak istediğinizde de geçerlidir.

 

Isıracak yeteri kadar arka dişinizin olması gereklidir yoksa ısırmanızdaki tüm kuvvet öndeki ince kaplamalara yönelecektir.Güel kaplamalarınızı asla çekirdek veya kuryemiş dişlemek için kullanmamalısınız . Onları bu şekilde kullanırsanız kolayca parçalayabilirsiniz. Örneğin elma ısırmanız kabul edilebilir fakat sizin yerinizde olsam bundan kaçınırdım ! Kendinizi garantiye alın..

 

 

Porselen Kaplama Kronlar

 

Hernekadar kaplamlar 1 mm nin yarısı kadar ince olup ön dişlerde renk bozukluğunu kapatmak için kalıcı olarak yapıştırılsalarda ısırışınızla parçalanabilirler. Bazen zayıf yapılar yarısaydam olurlar ve renk bozuklularının yeterince kapatamazlar. Eğer diş çok aşırı lekeliyse porselen kronlar daha etkili kaplama imkanı sağlasın diye kalın porselenden yapılabilirler. Ancak uyum sağlaması için dişler en az 1 mm kısaltılır.

 

Porselen kaplamayla porselen kron arasındakş fark kaplamanın yarı kron yada diş kaplama gibi olmasıdır. Oysa porselen kron dişi törpülemeyi gerektiren farklı bir kaplama biçimidir.

 

 

Tedavi sırası 

Porselen kaplama veya kron için birçok seansa gerek vardır. Törpüleme ve oturtma işlemleri lokal anesteziyle yapılır. Törpülerden sonra üretim için diş labarotuvarına gönderlecek olan dişlerinizin kalıbı alınır , labarotuvardaki işlem bitene kadar size hemen geçici kron kaplamalar verilir . Geçici dişler genelde beyaz plastikten yapılır ve kolayca lekenebilir. Lekeleyici yiyeceklerden , özellikle geçici dişin parlaklığını direk sarıya çevirebilen köriden uzak durulmalıdır.

 

İçecek ve tütün kullanabilirsiniz fakar bu geçici dönem süresince dişler hafif hassaslaşacağı için çok soğuk ve çok sıcak içeceklerden vazgeçmelisiniz.

 

Dişlerinizi ve dişetlerinizi olabildiğince iyi temizleyin. Dişeti çizgisinin temiz olmasına özellikle özen gösterin .


Geçici kronlar genelde kötü adapte edilir ve dahan çok plak toplarlar.


Porselenenizin rengini siz veya dişçiniz seçebilrsiniz. Eğer tonlamada aktif rol almak istiyorsanız bu uzun sürebilir. Her doğal dişin kendine göre bir tonu vardır ve porselen kronların veya kaplamanın tamamen bembeyaz olması yapmacık durmasına sebep olabilir. Porselen dişler çok parlak olmamalıdır.

 


Beyaz bir renk seçmek iyi bir fikir gibi görünebilir. fakat mutfak fayansı kadar beyaz dişlerle neler yapamayacağınızı da düşünmelisiniz. Dişler genelde dişeti kenrlarından sararmaya başlarlar Bazen ön dişlerin en uç kısımlarında 1mm nşin yarısı kadar bir bölgede saydamlık oluşur. biçim ve şekil söz konusu olduğundan kronlar veya kaplamalar asla b öyle yapılmamalıdır.

 

Ön dişler dişetinin çizgisinde olmalı ve dişetlerinin içinde hiçbir kesitleri görünmemlidir. Olabilecke en kötü şey ise porselen harika görünürken diş etlerinizde siyah marjinlerin görünmesidir.

 

Diş estetiği sadece gülüşünüzü değiştirmek için yapılan kronlarla alakalı değildir daha çok herkesin düşlediği en güzel ve doğal gülüşü sağlamakla ilgilidir. bir insanın sahip olabileceği en önemli şey tüm dişleri takma olsa da doğal ve güzel görünen gülüşüdür. Dişetleri zaman geçtikçe çekildiğinden metalle bağlanan porselen kronlar dişeti çizgisinde metal ve siyah bağları gösterme eğilimindedir.

 

Ancak porselen kaplama kronların metal yapıları olmadığı için daha az belirgindirler ve dişeti çekildikten sonra dişe daha iyi uyum sağlarlar.

 

Sahip olabileceğinizin en kötğ görünümlü porselen kron kaplama dişetindeki siyah çizgiyi gösteren kronu çok şişkin olan rengi çok koyu ve cansız olan doğal dişlerle rengi uyuşmayanlardır.

 

 

Renk 

 

Renk en karmaşık ve en büyük miktarda dış etkenlere bağlı olan faktördür. Dişler birçok renkten oluşur genelde diş minesinin zayıf olduğu diş eti kısmında sarıdır.Yapay bir dişin doğal görünmesi için birçok ton kombinesi doğal estetiği şekillendirir. Düz beyaz kronlar ağız dolusu mutfak fayansı gibi görünür.

 

Yandaki doğal dişle renginin tam olarak tutması için tonlama daha ciddi bir konu haline dönüşmüştür.Köpek dişleri genelde kesici ön dişlerden daha sarıdır.Genç insanların dişleri genellikle daha açık renkli ve yarı saydamdır. daha yaşlı insanların ki ise daha sarı ve koyu lekeli daha az yarısaydamlığı gösteren ve yüzey dokusu daha eskidir. Yıllar geçtikçe mine diş fırçalamayla güçsüzleşirken bir çok çiğenemden sonra da diş uçları düzleşir.

 

Daha koyu tenli insanlar zıtlığı arttırmak için dişlerinin rengini açtırma eğilimindedirler. Benzer şekilde kadınlarda daha koyu makyaj yaparak veya kırmızı ruj sürerek zıtlığı arttırabilirler . Yüz çevresiyle diş arasındaki zıtlığı arttırmak dişlerin daha beyaz görünmesini sağlayabilir. Daha beyaz dişler genellikle daha pozitif ve dha genç bir görünüm sağlarlar

Diğer Uygulamalarımız