Gülüş Estetiği

 

 

GÜLÜŞ TASARIMI.
Gülüş tasarımı yapılırkenyüz hatları,yaş,cinsiyet,dişlerin sıralanışı ve rengi,diş etleri,dudaklar, gülüş simetrisi belirleyici özelliklerdir.Kişinin yüz hatları uygun diş biçimi için bilgi vermektedir:
 
 
KADINLARDA.
 
Geçişler daha yumuşak, burun ve kaş kemerleri daha siliktir.Dişler de aynı paralellik vardır,dişlerin köşeleri daha yumuşak döner,gülme hattı yukarıya doğru kavislidir;ortadaki iki  diş yandaki dişlerden daha uzundur,komşu köşeleri arasında minik boşluklar vardır.
 
 
ERKEKLERDE.
 
Yüz hatalrı daha keskin ve belirgindir;alın ,burun çene orantısı kadın yüzüyle farklılıklar gösterir.Komşu dişler daha düz bir hatta birleşirler,dişlerin hatları daha belirgindir.Gülme hattı daha düzdür.
 
KAÇ TÜR GÜLÜŞ İFADESİ VARDIR?
 
Genel olarak gülüş ifadeleri,3 ana başlıkta toplanır.Bu temek kategoriler de kendiiçlerinde değişik varyasyonlara sahiptir.
 
1.ÇEKİCİ GÜLÜŞ(SEXY SMİLE).
Ön dişlerin yan dişlere göre uzun olduğu, düşük dizayndır;bu dizayn genç, dinamik ve çekiçi bir gülümseme kazandırır,daha çok genç yaştaki bireyler için uygundur.
 
2.ENTELEKTÜEL GÜLÜŞ(SOPHİSTİCATED SMİLE).
 
Entelektüel  gülümsemede,dişler yatay düz bir çizgi şeklinde sıralanır;bu gülüş,yüze olgun ve bilgili bir ifade verir.
 
3.SPORTİF GÜLÜMSEME(SPORTY SMİLE).
 
Orta kesici dişlerin, yan dişlerden çok az miktarda uzun olduğu gülüştür; ifadede hem entelektüel hem de çekici gülüş havası vardır,içten ve sıcak bir ifade kazandırır.
 
ALTIN ORANLAR.
 
‘’Altın Oran’’ olarak  adlandırılan phi(Q=1.618… ) sayısı, doğada var olan kusursuz geometrinin saysıdır.gülüş tasarımı yapılırken de tam bir simetri sağlamak  amacıyla, bu oran kullanılır.Bu kurala göre,üst kesici dişleri dişlerin yükseklik ve genişlikleri yüzün yükseklik ve gnişliğinin1/16’sı olacak şekilde tasarlanır.
 
YATAY HİZALAMA.
 
Genellikle doğal ve estetik bir gülüşte göz bebeklerinden geçen hat ve dişlerin ortasından geçen hat paraleldir.
 
YÜZDE SİMETRİ.
 
Ön kesici dişlerin şekil ve boyutalarındaki uyumsuzluk kolayca fark edildiğinden, bu dişlerde simetri sağlanması önemlidir;simetri,ideal bir gülüş yaratılırken çekicilik katar.
 
GÜLÜŞ HATTI.
 
Ön dişlerin kesici uçlarını birleştirecek şekilde çizilen eğri ile alt dudağın eğriliği ne kadar uyumlu olursa, kişi o kadar genç ve çekici bir gülüşe sahip olur.
 
DİŞ ETİ HATTI.
 
Gülümserken görünen diş eti hattı üst dudak çizgisine paralel olduğunda, ifadeye anlam katar.
 
GÜLÜŞ GENİŞLİĞİ.
Estetik bir gülüş için,arkadaki dişlerin de belli oaranda görünmesi gerekir.
 
EMBRAŞURLAR.
 
Dişlerin uçları arasındaki doğal üçgenimsi boşluklara’’Embraşur’’denilmektedir.estetik ve ideal bir gülüşte,embraşurların boyutları ön dişlerden arka dişlere artmaktadır.
 
DİŞ ORANI.
 
Ön iki dişin genişliklerinin yüksekliklerine oaranı da altın orana uymalıdır;dişin görünen boyu,genişliğinden büyükolmalıdır.
 
 
DİŞLERDEKİ GÖLGELER.
 
Doğal bir dişin rengi ve şeffaflığı,dişin boyun, kesici kısım ve orta bölgelerinde değişiklik gösterir.
 
GİNGİVOPLASTİ(DİŞ ETİ MANİKÜRÜ).
 
‘’Gummy-Smile’’ adı verilen, bazı kişilerin gülerken diş etlerinin normalden fazla görünmesi durumuna’’gingivoplasti’’yöntemiyle çözüm sunulmaktadır.Bu tedavi yönteminde gülüş estetiğini bozan dişetindek fazlalık,estetik diş hekimi ile birperodontolgun birlikte çalışmasıyla diş eti seviyesi ve biçimi belirlenerek küçük bir operasyonla düzeltilir.Operasyon lokal anestezi altında yapılır;dişlerde de estetik bir sorun varsa , porselen laminalarla sorun kısa sürede giderilir.
 
DİŞ ET GREFTİ.
 
Diş eti çekilmesinin fazla olduğu bölgelerde,dişler daha uzunmuş gibi görünürler.Diş eti greftiyle  bu bölgelere doku eklenerek daha estetik görünmesi sağlanabilir.Ayrıca diş çektirmeye bağlı olarak, kimi zaman çene kemiğinde çökme ve bunu sonucunda diş etlerinde asimetrik bir görüntü oluşabilir.Diş etleri düzgün görünmediği sürece,dişlere  uygulanacak olan tedaviler kendisini göstermeyecektir;bu durumlarda da diş eti grefti uygulanarak,asimetrik diş etleri hoş bir görünüme kavuşabilirler.
 
KEMİK GREFTİ.
 
 
Kemiğin yetersiz olduğu yerlerde,kemik miktarını arttırmak amacıyla kullanlır;yeterli kemik yüksekliğini ve genişliğini sağlamak amacıyla suni ya da doğal kemik tozları,gerekli görülen bölgeye yerleştirilir ve kaynaşması beklenir.Ardından yapılacak operasyona başlanabilir.

Diğer Uygulamalarımız