İmplant Süreçleri

LAZER DESTEKLİ İMPLANT.
 
Lazer kullanılarak yapılan implant, uygulamaları Minimal İnvaziv  Yöntem olarak bilinmektedir;bu yöntem kemik hacminin uygun olduğu her alanda uygulanabilir.Lazer destekli implnat uygulaması öncesinde,hastadan 3 boyutlu bilgisayarlı tomografi alınarak implantın yerleştirileceği kemik dokusunun derinliği ve genişliği hakkında detaylı bilgi elde edilir.
Bu uygulamada diş etninin sadece implant uygulanacak bölgesi,erbium,diode ,nd-yag veya co2 lazelerlerden herhangi biri kullanılarak açılır, kemik dokusuna ulaşıldıktan sonra kemiğin enser kısmı olan kompakt kısmında, erbium lazerle implant çapında bir frez açılır,implant buraya yerleştirilir.
Lazer destekli implant sonrasında diode ya da nd-yg lazerlerle biosimultasyon uygulaması yapılır;bu uygulamayla, operasyon sonrası oluşabilecek ağrı ortadan kalkar ve doku iyileşmesi hızlanır.
 
LAZER DESTEKLİ İMPLANTIN AVANTAJLARI.
 
Bu uygulamalarda sadece implant uygulanacak bölgeye bir diş eti ve kemik işlemi yapıldığı için,operasyon sonrası iyileşme süreci kısa ve hızlıdır.
Erbium-YSGG lazerlerin  hidrokinetik kesme tekniği ile her türlü kemik cerrahisi  işlemi ve implant uygulaması kemik dokusunu bozmadan,termal hasar vermeden yapılabilir ve operasyon sonrası kemik kaynaması maksimum düzeyde olur.Lazer destekli implant uygulaması  öncesi hastadan bilgisayarlı 3 boyutlu tomografi alınarak kemik dokusunun yoğunluğu ve durumu öğrenilir,böylece risksiz ve yüksek kaliteli operasyon kısasürede gerçekleştirilir.
Artık dünya çapında uygulanmakta olanAll On Four ve Columbus  Bridge yöntemleri,lazer destekli uygulandıklarında açıkta yara yeri  ve dikiş olmadığından daha çabuk iyileşmekte ve gıda birikimini önleyerek ameliyat sonrası diş kullanımını kolay hale getirmektedir.Özellikle tek diş eksikliklerinde lazer destekli implant uygulamasıyla elverişli kemik bulunduğunda, dişe implant ve peşi sıra D-CAM yöntemiyle seramik rekonstiriksiyon ugulanarak,2 saat gibi kısa bşr zamanda daimi d
iş te yapıştırılarak hastanın kullanımına sunulabilir.
 
 
İMPLANT ÇEVRESİ DOKU İLTİHABINDA LAZERLE TEDAVİ YÖNTEMİ.
 
İmplant çevresi doku iltihabı sadece yumuşak dokuyu ilgilendiriyorsa,bu bölgenin lazeşler tedavisi oldukça başarılı sonuçlar vermektedir;lazerle bölgede bulunan cepler elimine edilmekte ve bakteri sterilizasyonuyla mevcut enfeksiyon ortadan kaldırılmaktadır.Bu işlem lokal anestezi altında çok kusa sürede uygulanmakta ve hasta ağız hijyenine dikkat ederek  6ayda bir olması gereken kontrollerini ihmal etmediği sürece oldukça verimli olmaktadır.
İltihabın kemiği sardığı durumlarda,bölgenin açılarak temizlenmesi ve gerekli görülürse kemik grefti uygulanmasıyla kemiğin yeniden yapılandırılması mümkün olmaktadır;bu gibi durumların tedavisinde,Nd-YAG,Diode,CO2,Erbium lazerler tek tek ya da kombine olrak kullanılmakta vebaşarılı sonuçlar alınmaktadır.
 
İMPLANT TEDAVİSİ SIRASINDA VE SONRASINDA AĞIZ HİJYENİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR.
İMPLANT ÇEVRESİ DOKU İLTİHABI.
 
Kemik dokusuyla bütünleşmiş olanimplantalrın çevresindeki yumuşak dokuda başlayan,tedavi edilmediğinde implantı çevreleyen kemiğin erimesine ve hatta implantın kaybına yol açabilen enfeksiyonlardır.Bu problemler implantların yerleştirilmesi sırasında sterilizasyona dikkat edilmemesi,kuvvet dağılımının iyi ayarlanamaması, ilk yerleştirme direncinin olmaması ya da implantlar yerleştirildikten bir süre sonra hijyen yetersizlikleri gibi sebeplerle ortaya çıkabilir.Doğru bir teşhis ve uygun bir tedavi planını takiben, kurallara uyularak yapılan implantların çevresinde bu tip problemler  genellikle görülmez.
İmplantların çevresi de doğal dişler kadar, gerek diş fırçası gerekse ara yüz temizleyicileriyle düzenli olarak  temizlenmelidir.İmplant çevresi ağız bakımı ihmal edildiğinde bu bölgede fırçalama sırasında ya da kendiliğinden kanam,cerahat çıkışı ve ağız kokusu gibi şikayetler oluşmaktadır ki bu da implant öevrei doku iltihabına işaret eder.
 
SORULAR VE CEVAPLAR.
İMMEDİYAT YÜKLEME NEDİR VE HERKES İÇİN GEÇERLİ MİDİR?
 
İmplant destekli dişler için normal plan,implantlar yerleştirildikten sonra üzerlerine yükleme yapılmadan bir iyileşme sürecini beklemektir; normalde bu işlemde dişsiz boşluk,komşu dişlere tutturulankalsik bir protezle, geçici olarak kapatılır.
İmmediyat yüklemedeyse , özel koşullar altında klasik ve geçici protezin aynı seansta implantlara sabitlenmesine olanak sağlayan yeni implant sistemleri ve yöntemleri kullanılmaktadır.Bu yüklemenin kişi için uygun olup olmadığı çene kemiğinin durumuna ve implantların konumuna bağlıdır.
 
İLAÇLARLA HER HANGİ BİR ETKİLEŞİM VAR MIDIR?
 
Belirli ilaçlarla mümkündür.Örneğin:
Kortizon vücut metabolizmasını ve bağışıklık sistemini değiştirebilir,iyilişmeyle ilgili sorun çıkarabilir;pıhtılaşmayı engelleyci ilaçlar implantların yerleştirilmesi sırasında ciddi kanamalara neden olabilir.Eğer düzeli  bir  ilaç kullanımı zorunluysa bu diş hekimiyle görüşülmelidir.
 
İMPLANT  YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN MUTALAKA ANESTEZİ GEREKLİ MİDİR?
 
Hayır,lokal anestezikler her hangi bir ağrıyı tamamen engelleyebilir.Diş hekiminiz kemik üzerinde implant sahasını hazırladıp implantı yerleştirirken bir titreşim ve hafif bir basınç hissedilir ama ağrı duyulmaz.
Çoğu hasta için bu işlem,lokal anestezi altında uygulanan çürük tedavisi gibi hissedilir,yine de hasta tedirgin olup genel anestezi isterse,doktor kendisine bu konuda gereken bilgiyi verecektir.
 
DENTAL İMPLANTLAR SİGARA KULLANAN KİŞİLER İÇİN DEÖNERİLEBİLİR Mİ?
İmplantların uzun dönem başarı oranı,sigara kullanı sebebiyle tehlikeye girebilir;hastanın durumunu ve dezavantajları en iyi diş hekimi belirler.
 
İMPLANT YERLEŞTİRİLDİKTEN SONRA SPOR  VE DİĞER FİZİKSEL AKTİVİTELERE DEVAM EDİLEBİLİR Mİ?
 
İyileşme sürecinin etkilenmesini önlemek için birkaç gün istirahat tavsiye edilir;dinamik hareketler içeren aktiviteler için diş hekimine danışılmalıdır.
 
TEDAVİ VE İYİLEŞME SIRASINDA DİŞSİZ MI KALINIR?
Hayır, eğer tedavi öncesinde hareketli bir protez kullanışmaktaysa, bu protezin kullanımına devam edilebilmesi için genellikle basit bir düzenleme gerekecektir; kullanılmamaktaysa boşluk geçici bir protezle kapatılabilir.
 
İŞ KAYBI OLUR MU?
 
İşlemin ertesi günü normal yaşama,birkaç gün içinde de iş hayatına dönülebilir.
 
İMPLANTLA BİRLİKTE DİŞ BEYAZLATMA İŞLEMİ UYGULANABİLİR Mİ?
 
Çekici olmayan ön dişler,veneer adlı ince seramikle kaplanabilir,daha koyu renklenmiş dişler sık sık beyazlatılabilir.İmplantların kuronları başlangıçtan itibaren daha parlak olacak veyeni diş şekline uygun biçimde modifiye edilecektir;diş hekimi her tür sorun için çözüm üretebilir.
 
İMPLANT UYGULAMASI AYAKTA UYGULANABİLEN BİR İŞLEM MİDİR?
 
Evet,implantı uygulayan diş hekimi  travma yaratmadan güvenle çalışır ve birden fazla implant tek bir seansta ve ayakta tedavi prosedürüyle uygulanabilir.
 
BİR İMPLANTIN ÖMRÜ NE KADARDIR?
 
İyileşme aşamasından sonra doğru bir biçimde yerleştirilmiş kaliteli bir implant,pek çok etkene karşı doğal diş kökünden daha dayanıklı olacaktır.
Doğru protetik yükleme yapılmş bir titanyum implant kırılmayacaktır ayrıca çürüğe kaşı dirençlidir.Sürekli ağız bakımı, diş etleri ve implant sahasının sağlıklı kalmasını sağlayacaktır; bakımı ihmal edilmeye
implantlar uzun ömürlüdür.
 
İMPLANT TEDAVİSİN TÜM MALİYETİ AŞAĞI-YUKARI NE KADARDIR?
 
İmplantın sayısı ve tedavivin kapsamına göre maliyet değişir;muayene  sırasında hastaya , uygulanacak tedavinin içeriği ve maliyeti konusunda gereken bilgi verilecektir.
 
İMPLANT DESTEKLİ BİR PROTEZ UYURKEN ÇIKARILMALI MIDIR?
 
Klasik protezlerin aksine implant destekli bir protez yerine sabitlenmiştir ve uyurken yerinde kalabilir;diş hekimi konu hakkında kişiyi bilgilendirecektir.
 
İMPLANT DESTEKLİ PRTEZLER YENİLENEBİLİR Mİ VEYA BİRDEN FAZLA DİŞ KAYBI DURUMUNDA BÜYÜTÜLEBİLİR Mİ?
 
Evet,protezler her zaman yenilenebilir ve mpdifiye edilebilir.

Diğer Uygulamalarımız