Dental Tomografi

Panoramik radyografiler, günümüz diş hekimliğinde daha doğru bir teşhis ve tedavi planlaması için sıklıkla kullanılmaktadır.
 
Ancak 3 boyutlu incelemelerin gerekli olduğu durumlarda, 2 boyutlu panoramik radyografiler yetersiz kalmaktadır. Konik ışın demeti kullanılarak alınan 3 boyutlu dental tomografi görüntüleri özellikle implant uygulamaları gibi cerrahi girişimlerin hızlı bir şekilde planlanmasında büyük avantajlar sunmaktadır.
 
Düşük radyasyon dozu Dental CT cihazlarında kullanılan radyasyon dozu medikal CT’lere göre çok düşüktür. Çene ve yüz bölgesinden medikal CT cihazları ile görüntü alımında yaklaşık 150 kVp-200mA’lık radyasyon dozu uygulanır, dental CT cihazlarında ise görüntüler yaklaşık 80 kVp-5mA kullanılarak elde edilir.
 
 
 
• Panoramik üzerinde yapılan ölçümlerdeki sapmalar: 3,0mm-7,5mm;
• Periapikal üzerinde yapılan ölçümlerdeki sapmalar: 1,5mm-5,5mm ve
• CT üzerinde yapılan ölçümlerdeki sapmalar: 0,2mm-0,5mm
 
Kesin değerlere sahip bir ölçüm gerekiyorsa CT görüntüsü alımında üzerinde ölçüm referansı alınabilecek bir materyalin bulunduğu (top veya çubuk formunda) şablonların kullanımı önerilmektedir.
Bu yöntemle hastalarımızda incelenebilecek durumlar arasında;
 
1. Dentomaksillofasiyal cerrahi uygulamaları öncesi tedavi planlaması
2. İmplant yerleşimi için cerrahi şablon hazırlığı
3. Nazal kavite, insiziv kanal, maksiler sinüs ve mandibuler kanal gibi anatomik yapıların incelenmesi
4. Kemik kalitesinin ve yoğunluğunun incelenmesi
5. Çene kemiği konturlarının incelenmesi
6. Temporomandibular eklemin incelenmesi
7. Kanal tedavilerinde periapikal bölgenin ve kanal dolgularının incelenmesi
8. Gömük dişlerin kemik içerisindeki pozisyonlarının 3 boyutlu analizi
9. Kist ve tümör gibi patolojik oluşumların incelenmesi
10. Kök kırıklarının incelenmesi
11. Periodontal ve periapikal kemik defektlerinin incelenmesi
12. Kemik grefti uygulamalarının planlanması ve takibi yer almaktadır.
• Panoramik üzerinde yapılan ölçümlerdeki sapmalar: 3,0mm-7,5mm;
• Periapikal üzerinde yapılan ölçümlerdeki sapmalar: 1,5mm-5,5mm ve
• CT üzerinde yapılan ölçümlerdeki sapmalar: 0,2mm-0,5mm
Kesin değerlere sahip bir ölçüm gerekiyorsa CT görüntüsü alımında üzerinde ölçüm referansı alınabilecek bir materyalin bulunduğu (top veya çubuk formunda) şablonların kullanımı önerilmektedir.
Bu yöntemle hastalarımızda incelenebilecek durumlar arasında;
1. Dentomaksillofasiyal cerrahi uygulamaları öncesi tedavi planlaması
2. İmplant yerleşimi için cerrahi şablon hazırlığı
3. Nazal kavite, insiziv kanal, maksiler sinüs ve mandibuler kanal gibi anatomik yapıların incelenmesi
4. Kemik kalitesinin ve yoğunluğunun incelenmesi
5. Çene kemiği konturlarının incelenmesi
6. Temporomandibular eklemin incelenmesi
7. Kanal tedavilerinde periapikal bölgenin ve kanal dolgularının incelenmesi
8. Gömük dişlerin kemik içerisindeki pozisyonlarının 3 boyutlu analizi
9. Kist ve tümör gibi patolojik oluşumların incelenmesi
10. Kök kırıklarının incelenmesi
11. Periodontal ve periapikal kemik defektlerinin incelenmesi
12. Kemik grefti uygulamalarının planlanması ve takibi yer almaktadır.

Diğer Uygulamalarımız