Ortodonti

Ortodonti Tedavisi
 
Bu uzmanlık dalının içeriği dişlerde meydana gelen çarpışıklıklar ve çene ekleminde oluşan bozuklukların tedavisini içerir.Dişlerde meydana gelen çarpışıklıklarda,kapanış bozukluklarında, çocuk hastalarda meydana gelen kötü alışkanlıkların (Parmak emme,parmak emme  vb ) tedavisinde ortodonti uzmanımız eşliğinde harektli ve sabit apareyler kullanılarak tedavi süreci başlatılır.Hasta istediği tel rengini ve telin kalığını seçerek estetik bir görünüş elde edebilir.
Artık ortodonti tedavilerinde kalın ve dil etrafına yerleştirilen tellerin yerine günümüz teknolojisi ile geliştirilen görünmeyen teller (Lingual Ortodonti)  ve hiç belli olmayan şeffaf plaklar ( ClearAlingner) kullanılarak tedavi devam edilmektedir.Bu sayede hastada oluşacak estetik görüntüde hiçbir kayıp olmayacaktır.Kliniğimizde uygulanan yöntemlerde ,çocuklarda ve yetişkinlerde yapılan tedavilerde tel rengi,cinsi,kalınlığı tedavi görecek olan kişi tarafından seçilebilir.
 
TEDAVİDE KULLANILAN APAREYLER.
 
 
1.SABİT ORTODONTİK BRAKET.
 
Metal  yahut diş renginde porselen ya da plastikten yapılab braketler,diş üzerine yapıştırılır;sabit ortodontik braket,genellikle daimi dişlenmenin tamamlandığı durumlarda yapılır.
 
2.HAREKETLİ BRAKET.
 
Hastanın kendisinin takıp çıkarabileceği apareyler olan hareketli braketler,erken dönem tedavisinde, daha basit vakalarda kullanılır.
 
3.FONKSİYONEL/ORTOPEDİK APAREYLER.
 
Bu apareyleri  de hasta kolaylıkla takıp çıkarabilir.Alt ve üst çenenin bozulan ilişkilerini(ortodontik problemler) düzeltmek amacıyla kullanılırlar.Ergenlik dönemi öncesinde küçük yaşlardaki hastalara uygulanırlar;genellikle  sabit ortodontik apareylerle birlikte kullanılır.
 
4.ORTOGNATİK CERRAHİ.
 
Çenelerin  birbirlerine ve yüze göre uyumsuzluğu durumunda veya ortodontik tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda  ortogtanik tedaviye baş vurularak,  bu bozklukların düzeltilmesi  sağlanabilir.
 
5.İNVİSALİGN.
 
Bazı vakalarda braket yerine şeffaf kalıpların kullanımıyla çapraşıklıklar düzeltilebilir;hastaya özel  yapılan bu kalıpların,günde yaklaşık olark 15-20 saat takılması gerekmektedir.Her tedavi, ortalama 60 çift(alt-üst çene)farklı düzeltici kalıp gerektirir ve bu kalıplar 2 haftada bir değiştirilir.Tedavi sürei, vakay göre 6-24 ay arasında değişir.
 
6.LİNGUAL ORTODONTİK TEDAVİ.
 
bu tedavi yönteminde braketler, dişlerin iç yüzeylerine yapıştırılırır;böylece dışarıdan bakıldığında hiçbir tel ve braket görüntüsü oluşmamaktadır.Bu tedavinin bir kısım avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.
 
 
YETİŞKİNLERDE ORTODONTİK TEDAVİSİ
 
Çocukluk döneminde ihmal edilmiş,tedavisi yapılamamış ya da 20 yaş dişleri gibi nedenlerle dişlerin yer değiştirmmesi sonucu oluşan çapraşıklıklar, hem estetik sorunlara sebep olmakta hem de diş temizliği ve ağız hijyeninin sağlanmasını zorlaştırmaktadırlar.Ağızdaki bu düzensiz diş sıralanışı,çiğneme problemlerine çene eklemlerinde ağrılara da sebep olabilmektedir.
 
Gelişen teknoloji ve tedavi teknikleri sayesinde,erişkinlerde de ortodontik tedavi uygulanabilmektedir günümüzde milimetrik boyutta ve diş renginde üretilen braketle sayesinde hastaların ortodonti tedavisine daha sıcak bakmaları sağlanabilmiştir.Ortdonti tedavisinde  seramik braketler ve teflen teller kullanılabilmesi,daha estetik bir görünüm sunmaktadır.Tedavinin süresi dişlerdeki çapraşıklık durumuna göre değişmektedir.Bu süre zarfında , dikkat edilmesi gereken bazı naktalar vardır:
Sert kabuklu , cips gibi tellere yapıştığında temizlenmesi güç olan yiyecekleri,asitli içecekleri kuşlanöaktan kaçınmak ve diş fırçalamaya her zamankinden fazla önem vermek gerekmektedir.
 
ÇOCUKLARDA ORTODONTİK TEDAVİ.
 
İlk ortodontik muayene,7 yaşında ana dişlerin çıktığı dönemde yapılmalıdır.buradaki amaç,var olan veya oluşabilecek sorunları tespit ederek erken müdahale ile problemleri önlemektir çünkü erken fark edildiği zaman bazı ortodontik problemleri çözmek, daha kolaydır.Budönemdeki tedavilere’’koruyucu önleyici tedavi’’denir.İlk muayeneden sonra ortodontist, gerekliyse tedavi yöntemi ve zamanıya ilgili karar verecektir.Ortodontik tedaviler,genellikle bütün daimi dişler sürdükten sonra yaklaşık olarak 11-12 yaşlarında yapılmamaktadı;bazı durumlarda diş hekiminin görüşüne bağlı olarak daha erken başlanabilir.
 
Dişlerdeki çapraşıklıkları,çene gelişimi bozukluğu ve kapanışıyla ilgili problemleri düzelten,bir diş hekimliği dalıdır;düzgün sıralanmamış dişler,yüz estetiğini olumsuz etkilediği gibiçiğneme, konuşam üzerinde de etkilidir,üst üste binmiş dişler, doğru ve tam bir temziliğe engel olarak diş çürükleri ve diş eti hastalıklarına yol açabilmektedirler.
 
ORTODONTİK TEDAVİYE HANGİ DURUMLARDA YAPILMALIDIR
 
Dişlerin düzgün yerleşmediği ya da birbirleri üzerine bindiği durumlarda,çapraz kapanış mevcut ise yani alt dişlerin üst dişlerden önde olduğu durumlarda,ön dişlerin çok ileride olduğu ve dudakların birnirine değmediği hallerde,dişlerin çok aralıklı dizildiği vakalarda’’Openbite’’denilen ağız kapalıyken alt ve üst kesiciler arasında büyük boşluğun bulunduğu durumlarda,ön dişlerin arası çok açıksa ortodontik tedavi ile var olan sorunlar çözümlenebilir
 
HER YAŞTA ORTODONTİK TEDAVİ YAPILABİLİR Mİ?
 
Yetişkin kişilerde ,iskeletsel bir problem olmadığı sürece her yaşta ortodontik tedavi yapılabilmktedir;böyle bir sorun varsa sadece ortodontik tedavi değil,çene operasyonu da gereklidir.
 
ÇOCUKLARDA ORTODONTİ TEDAVİSİ NE ZAMAN BAŞLAMALIDIR?
 
Hiçbir problem olmasa dahi6-7 yaşında her çocuk,yılda iki kez olmak üzere bir ortodontist tarafından kontrol edilmelidir;yapılacak kontrollere göre tedaviye ne zaman  başlanacağı ve nasıl bir yöntem uygulanacağı belirlenecektir.
 
ORTODONTİK TEDAVİ SÜRESİ 
 
Ortodontik tedavi uzunluğu,diş çapraşıklığı ve çene bozukluğunun düzeyine göre 6 ay ile 3 yıl arasında değişmektedir.
 

Diğer Uygulamalarımız