İmplant tedavi döneminde dişsiz kalmak istemeyene geçici protez

İmplant tedavisinde bir süre dişsiz kalma korkusu hastaların tedaviden kaçmasına neden oluyor. Bu durumda geçici protezler imdada yetişiyor

Tüm dişleri ya da dişlerinin büyük bir kısmı çekilen hastaların tedaviye başlamadan önce en çok merak ettikleri ve tedaviye başlayıp başlamamakta en çok tereddüt ettikleri konu; implant operasyonu sonrası çekilen eksik dişlerin yerine geçici bir protez yapılıp yapılamayacağıdır. Biz hekimlerin de isteği, hastalarımızı bir ayla altı ay arası sürebilecek bir tedavi sürecinde dişsiz gezdirmemektir. Dişsiz gezme, hastaların sosyal hayatlarını etkilediği gibi genel sağlık ve fonasyonunu da etkiler. Tedavi sürecini dişsiz geçiren hastalar sosyal ilişkilerinden uzaklaşıp kendi içlerine çekilirler. Bu durum morallerinin bozulmasına ve depresif olmalarına yol açabilir. Biz hekimlerin görevi, bu dönemde hastaların konforundan hiçbir şey kaybettirmeden tedavi sürecini tamamlatmaktır. Konuşma problemi yaşayan hastalar, toplum içine çıkmazlar ve beslenmeleri de sorun oluşturur.

 

DOKU KAYBINA NEDEN OLABİLİR

Özellikle hastanın estetiğini etkileyen ön estetik bölgelerde bu korku, birçok hastanın tedavisini geciktirmesine neden olur. Bu da doku kaybının ve bölgede bulunan sorunun artmasına neden olur. Protez yapılacak hastaların çekim bölgeleri kanama bitiminden sonra geçici bir protezle kapatılabilir. Bu da hastamızın daimi protezinin takılacağı güne kadar estetik açıdan rahatlamasını sağlar. Bu geçici protez hem hasta, hem de hekime yapılacak daimi protez hakkında fikir verir. Geçici kaplamaların hekimin önerileri doğrultusunda kullanılması, ağız ve dişlerin bakımının düzenli olarak gerçekleştirilmesi önemlidir.

Geçici protezlerin kürdanla zorlanması veya diş ipiyle aralara girilmeye çalışılması, kaplamanızın yerinden çıkmasına neden olur. Geçici protez kullanımı sırasında sert ve yapışkan gıdalardan kaçınılması gerekir. Geçici kaplamaların yapıldığı madde genel olarak akrilik (plastik) esaslı olduğu için çok sağlam değildir ve sert gıdalar geçici protezinizin kırılmasına yol açabilir. Geçici protezlerin takılmasından sonra diş tedavinizin aksatılmaması önem taşır. Uzun süre ya da hekiminizin tavsiyelerine uyulmayarak kullanılan veya gevşediği halde yapıştırılmayan kaplamaların çıkması, kırılması veya yutulması söz konusudur ve hekiminiz bu durumdan sorumlu değildir. Daimi dişler yapılana kadar geçecek süreçte implantların da dişler gibi fırçalanarak temizlenmesi, en az kendi dişleriniz kadar önemlidir. Unutmamanız gereken şey, ağız bakımının düzenli yapılmasıdır.

 

ALL ON FOUR İMPLANT TEKNİĞİ: İMPLANTLA BİRLİKTE AYNI GÜNDE DİŞ PROTEZİ 

Kayıp dişler yüzünden zorluk çeken hastalar için dental implantlar en etkin çözümdür. Dental implantlar kendi doğal dişleriniz gibi bir görüntü verir ve fonksiyonlarını o şekilde gerçekleştirir.

All On Four tekniği tam dişsiz hastalarda belirli açılarla yerleştirilen dört adet dental implant üzerine aynı gün diş protezinin sabitlenmesini sağlayan bir tekniktir.

All On Four tedavisi planlanan hastalara öncelikle klinik ve radyolojik muayene yapılması gerekir. Bilgisayarlı tomografi (BT) üzerinde ölçümler yapılarak hastaya uygun bir planlama yapılır. Bu tedavi cerrahi ve diş protezi işlemleri olarak iki aşamadan oluşmaktadır. Tedavi günü planlandığı şekilde hastaya dört adet dental implant yerleştirildikten sonra, aynı gün, geçici diş protezi dental implantların üzerine sabitlenir. Üç ay sonra ise hastaya daimi diş protezleri yapılır.

 

 All On Four tedavisi kimlere uygulanabilir?

Bu tedavi dental implant ameliyatına engel teşkil edecek herhangi bir sistemik hastalığı bulunmayan ve yeterli kemik hacmine sahip, tam dişsiz (hiç dişi olmayan) hastaların hepsine uygulanabilir. İşlem sonrası dental implantların üzerine sabitlenen geçici diş protezi hemen kullanılabilir. Ancak dental implantlar ile kemiğin kaynaşma süreci olan üç aylık dönemde hastaların tavsiye edilen bir diyet şekliyle beslenmesi gerekir. Bu süreç tamamlandıktan sonra yapılacak daimi protez ile normal beslenme düzenine geri dönülebilir.

 Avantajları nelerdir?

 Tam dişsiz hastalara aynı gün, tek bir cerrahi işlem ile sabit diş protezi yapabilme imkanı sunar.

 Sinüs lifting (sinüs yükseltme ameliyatı), kemik ilavesi gibi bir ileri cerrahi işlem uygulanmadığından operasyon daha kolaydır.

 Dental implant ameliyat süresi oldukça kısadır.

 Kullanılan dental implant sayısı azaldığı için ve ekstra cerrahi işlem gerektirmediğinden dolayı maliyeti daha da düşüktür.

 Kişiye özel planlama, estetik bir görünüm ile gülüş estetiği sağlanır.

 Temizliği ve bakımı kolaydır.

 Hareketli diş protezi kullanamayan hastalar için uygundur.

 Dizaynı damaklı diş protezine (tam diş protezi) göre farklıdır. Hastanın damak kısmını kaplamadığı için kullanımı daha kolaydır.

 Tedavi seansı sayısı az olduğundan, şehir veya ülke dışında ikamet eden hastalar için uygundur.

 

GÜVENİLİR BİR TEKNİK MİDİR?

All On Four tekniği, 10 yılı aşkın bir süredir diş hekimliğinde başarıyla uygulanan bir tekniktir.

Bu teknik diş hekimliğinde hastalara güvenilir, hızlı ve düşük maliyetli bir tedavi seçeneği sunar.

Ekstra maliyet,teknoloji ve beceri gerektirmesine rağmen bu alanda uğraşan hekimler tarafından sıklıkla kullanır ve çok yüksek bir başarı oranı sağlandığı görülür.

 

 Klasik implantın köprülerden farkı nedir?

Standart implant tekniğinde implantlar çene kemiğine ortalama 90 derecelik açı ile yerleştirilir. Köprü protezini desteklemek içinse minimum altı adet implanta gereksinim duyulur. Üzerine diş yapılabilmesi için de üç-altı aylık iyileşme süresini beklemek gerekir. Bunlara ilave olarak bazen de hastanın yeterli kemik dokusu yoksa kemik grefti uygulanılması gerekebilir.

 

 

 

GELENEKSEL YÖNTEMLE ALL ON FOUR TEKNİĞİ FARKI

 

All On Four Tekniği 

 Sabit bir köprü için yalnızca dört adet implant gerektirir. 

 Genellikle daha ucuz ve etkili bir çözümdür. 

 Çoğunlukla kemik grefti uygulamadan tedavi gerçekleştirilebilir. 

 İmplantlar ve dişler aynı zaman diliminde (tek bir randevu içerisinde) takılabilir.

 

Geleneksel Yöntem 

 Sabit bir tedavi için altı-sekiz adet implant gerekir. 

 Daha fazla implant, cerrahi ve randevu gerektirdiği gibi daha da masraflıdır. 

 Genellikle kemik greftine ihtiyaç duyulur ve tedavi süresi daha uzundur. 

 Birden fazla randevu gerektirir, daimi proteze kadar geçici bir protez takılmamalıdır. 

 Altı-setiz aylık bir iyileşme aşaması gerektirir.

 

İmplant komplikasyonları

İmplant tedavisinde yüksek öngörülebilirlik ve uzun vadeli başarı iyi belgelenmiştir. Her türlü protetik veya cerrahi işlem sonrasında olabileceği gibi komplikasyonlar ortaya çıkar. Literatürde yumuşak doku reaksiyonları, duyusal bozukluklar, ilerleyici marjinal kemik kaybı ve entegrasyon kaybı dahil biyolojik komplikasyonlar raporlanmıştır. Mekanik komplikasyonlar kırıkları ya da sistemdeki bileşenlerin gevşemesini içerebilir.


13/08/2017