İmplant hakkında merak edilen sorular

İmplant yaptırmanız gerekiyor ama kafanızda bazı soru işaretleri mi var? ‘Ya tedaviniz başarısız olursa’ diye endişeleniyorsanız, panik olmaya gerek yok!

Dental implantlar günümüzde çok popüler. Siz sevgili okurlarımın en az bir diş hekimliği fakültesi öğrencisi kadar bilginiz olabilmesi adına internet ortamında gezen sorulardan farklı sorulara cevap verdim. İşte sizler için hazırladığım soru-cevapların bu haftaki kısmı...

 

 Kısmi dişsiz hastalarda, dişsizliğin implant ile düzenlenmesinin avantajları nelerdir?

 Doğal dişlerin köprü ayağı olarak kullanılma gerekliliğini ortadan kaldırır.

 Serbest sonlu vakalarda hareketli protez gerekliliğini ortadan kaldırır.

 Doğal dişleri en iyi şekilde taklit eder.

 Hijyen çok daha iyi sağlanır.

 

DAHA EKONOMİKTİR

 Tam dişsiz hastalarda, implant protez seçenekleri nelerdir?

İmplant-doku destekli protezler: Kullanılan protez hareketlidir. Bu implantlarda amaç proteze destek ve tutuculuk sağlamaktır. Diğer seçeneklere göre daha ekonomiktir.

Tamamen implant destekli protezler: Kullanılan protez hareketlidir. Daha fazla stabilizasyon ve tutuculuğun gerekli olduğu hastalarda kullanılır. Bu sistemde, minimum doku basıncı, hijyen için daha iyi ulaşım ve üst çenede seslerin daha iyi çıkması sağlanır.

 

İmplant destekli sabit protezler: Kullanılan protez sabittir. Metal-porselen protez ve hibrid protez olarak iki türlü yapılabilir.

Kemik erimesinin minimum olduğu durumlarda, daha estetik olan metal-porselen protezler tercih edilir. Orta derecede kemik erimesi olan hastalarda, kaybolan kemik ve yumuşak dokunun telafi edilmesinin gerekli olduğu durumlarda, hibrid protezler tercih edilir.

 

EN AZ DÖRT İMPLANT YERLEŞTİRİLİR

 İmplant-doku destekli protez yapımı için en az kaç implant yerleştirilmelidir?

Alt çenede, simfiz bölgesinde mental foramenler arasına iki implant konulması yeterli olabilir. Üst çenede yeterli kemik miktarına bağlı olarak kanin ve küçük azı bölgesine en az dört implant yerleştirilmelidir.

 

 Tamamen implant destekli hareketli protez yapımında en az kaç implant yerleştirilmelidir?

Tüm yükü implant taşıyacağı için alt çene için en az dört, üst çene için en az altı implant önerilir.

 

 Tam dişsiz hastalarda, implant destekli sabit protez yapımı için en az kaç implant yerleştirilmelidir?

Alt çenede en az altı implant, üst çenede en az sekiz implant yerleştirilmesi önerilir. İmplantların yerleştirilmesi köpek dişinden birinci molar dişe olacak şekilde tercih edilir.

 

 Osseointegrasyon nedir?

İmplant yerleştirildiğinde, implant yüzeyi ile kemik arasında mikrobik aralık bulunur. İki-altı ay içinde, yeni kemik yapımı ile aralık kaybolarak kemik ile implantın kaynaması işlemi gerçekleşir.

 

 Dişeti açısından implant ve doğal diş arasındaki fark nedir?

Doğal dişlerde, dişin sementi ile alveoler soket duvarı arasında dişleri çene kemiğine bağlayan lifler uzanır. İmplant ise arada bağ dokusu olmaksızın kemik ile direkt ilişkidedir. İmplantlar kemikle, dişin kaynaşmasını taklit eden bir şekilde birleşir. İmplantın üst yapısını çevreleyen dişeti epiteli, doğal dişlere benzer şekilde, hemidezmozomlar vasıtasıyla titanyum üzerine yapışır. Birleşim epitelinin implanta ataçmanı mekanik olarak güçlü olmamakla birlikte, iyi bir ağız hijyeniyle bakterilerin dokulara yayılması önlenir.

 

 İmplantın primer stabilitesi neyi ifade eder?

İmplant yerleştirildiğinde, implantta hareket olmaması anlamına gelir. İmplantın kaynamasının başarısında, implant yerleştirildiğinde primer stabilite sağlanması ve iyileşme fazında implantın dengesinin bozulmaması birincil önem taşır.

 

 İmplantın yerleşeceği bölgenin hazırlanması sırasında oluşan ısı, maksimum ne kadar olmalıdır?

Kemikte oluşan ısının bir dakika boyunca 47 derecenin üzerine çıkmasıyla kemikte nekroz meydana gelir. Kemik nekrozunun önlenmesi için oluşabilecek ısının maksimum 40 derece olması tavsiye edilmiştir.

 

SERUM FİZYOLOJİK İLE YIKANMALI

 İmplant yuvasının hazırlanmasında, kemikte ısı oluşumunun önlenmesi için nelere dikkat edilmelidir?

 Düşük devirde (800-1500 rpm) mikromotor kullanımı

 Keskin frez kullanımı

 Bol iç ve dış serum fizyolojik yıkama

 İmplant yuvasının, frezin aralıklarla yuvadan dışarı çıkacak şekilde hazırlanması

 

 Alt çene küçük azı bölgeye implant yerleştirilmesinde neye dikkat edilir?

Alveoler sinir içindeki, mental foramenden çıkmadan önce öne doğru ilerleyip yukarı arkaya kıvrılarak foramenden çıkar. Sinirde hasar meydana gelmemesi için, implantlar mental foramenin en az 5 mm. önünde yerleştirilmelidir.

 

UZUN İMPLANT BAŞARIYI ARTIRIR

 İmplantın uzunluğu ile başarısı arasında bir bağlantı var mıdır?

Evet. İmplant uzunluğunun her 3 mm. artmasıyla yüzey alanı yaklaşık yüzde 20-30 oranında artar. Kısa implant kullanımında başarı oranı uzun implantlardan daha düşüktür. Bu nedenle destekleyen kemikle ve komşu anatomik yapılarla uyumlu olan en uzun implant kullanılmalıdır.

 

 İmplant dengesi ile implant yerleştirilen kemiğin kalitesi arasında bir ilişki var mıdır?

Evet. Yüksek oranda kabuksal kemik bulunan bölgelerde implantın stabilitesi daha yüksek iken tümsek tabakası fazla olan kemik bölgelerinde implant stabilitesi daha düşüktür.

 

YAPIŞIK DİŞ ETİ İMPLANTIN BAŞARISIZ OLMASINA NEDEN OLUR

 

 İmplant tedavisinde görülebilen komplikasyonlar nelerdir? 

 İmplantın henüz yükleme yapılmadan kaybedilmesi 

 İmplantın yükleme yapıldıktan sonra kaybedilmesi 

 Sinir hasarı nedeniyle alt dudakta duyu kaybı 

 Yumuşak dokuda meydana gelen komplikasyonlar 

 İmplant ve çevre dokuların iltihaplanması 

 Alveoler krette kemik kaybı 

 İmplantın kırılması 

 İmplantın öğeleriyle alakalı teknik komplikasyonlar 

 

 İmplant tedavisinde başarı kriterleri nelerdir? 

 Her bir implantın hareketsiz olması 

 Röntgen çekilerek yapılan muayenede implant çevresinde radyolüsensi bulunmaması 

 Birinci yıldan sonra ortalama dikey kemik kaybının 0.002 mm'den az olması 

 İmplantla bağlantılı devamlı ağrı, rahatsızlık, enfeksiyon olmaması 

 İmplantın lokalizasyonunun ve eğiminin protez yapımına engel olmaması 

 

 İmplant başarısızlığının nedenleri neler olabilir? 

 İmplant yuvası hazırlanması sırasında kemiğin aşırı ısıya maruz kalması 

 İmplant yerleştirildiğinde primer stabilite sağlanmaması 

 Ön veya arka kortikal kemikte 1-2 mm'den daha büyük kemik defekti bulunması 

 Mekanik yükleme kuvvetleri hesaba katılmadan implantın zayıf kalitedeki kemiğe yerleştirilmesi 

 İmplantın hatalı lokalizasyonu ve eğimi; osseintegrasyonu iyi ama restarasyonu imkansız implantlar 

 İmplant çevresinde yapışık dişeti olmaması ve yumuşak dokuda enflamasyon 

 Erken iyileşme döneminde, implantın aşırı çiğneme yüklerine maruz kalması 

 Protez yerleştirildikten sonra implanta aşırı yük binmesi 

 Kötü ağız hijyeni 

 Enfeksiyon oluşması


15/01/2017