Dört implant ile sabit bir çene

Hiç dişi olmayan, hareketli protez kullanamayanlar için en uygun yöntem ‘Dört implant tekniği’dir. Kemik yapısı uygunsa, bu yöntem tercih edilebilir

Kayıp dişler yüzünden zorluk çeken hastalar için dental implantlar en etkin çözümdür. Dental implantlar, kendi doğal dişleriniz gibi bir görüntü verir ve fonksiyonlarını o şekilde gerçekleştirir.

All On Four (Dört implant tekniği) tekniği, tam dişsiz hastalarda belirli açılarla yerleştirilen dört adet dental implant üzerine aynı gün diş protezinin sabitlenmesini sağlayan bir tekniktir.

All On Four tedavisi planlanan hastalara öncelikle klinik ve radyolojik muayene yapılması gerekir. Bilgisayarlı tomografi (BT) üzerinde ölçümler yapılarak hastaya uygun bir planlama yapılır. Bu tedavi, cerrahi ve diş protezi işlemleri olarak iki aşamadan oluşmaktadır. Tedavi günü planlandığı şekilde hastaya dört adet dental implant yerleştirildikten sonra aynı gün, geçici diş protezi dental implantların üzerine sabitlenir. Üç ay sonra ise hastaya daimi diş protezleri yapılır.

 

HİÇ DİŞİ OLMAYANLARA UYGUN 

 All On Four tedavisi kimlere uygulanabilir?

Bu tedavi, dental implant ameliyatına engel teşkil edecek herhangi bir sistemik hastalığı bulunmayan ve yeterli kemik hacmine sahip, tam dişsiz (hiç dişi olmayan) hastaların hepsine uygulanabilir.

İşlem sonrası dental implantların üzerine sabitlenen geçici diş protezi hemen kullanılabilir. Ancak dental implantlar ile kemiğin kaynaşma süreci olan üç aylık dönemde hastaların tavsiye edilen bir diyet şekliyle beslenmesi gerekir.

Bu süreç tamamlandıktan sonra yapılacak daimi protez ile normal beslenme düzenine dönülebilir.

 

MALİYETİ DAHA DÜŞÜKTÜR 

 Avantajları nelerdir? 

 Tam dişsiz hastalara aynı gün, tek bir cerrahi işlem ile sabit diş protezi yapabilme imkanı sunar. 

 Sinüs lifting (sinüs yükseltme ameliyatı), kemik ilavesi gibi ileri cerrahi işlem uygulanmadığından operasyon daha kolaydır. 

 Dental implant ameliyat süresi oldukça kısadır. 

 Kullanılan dental implant sayısı azaldığı için ve ekstra cerrahi işlem gerektirmediğinden dolayı maliyeti daha da düşüktür. 

 Kişiye özel planlamayla, estetik bir görünüm ve gülüş estetiği sağlanır. 

 Temizliği ve bakımı kolaydır. 

 Hareketli diş protezi kullanamayan hastalar için uygundur. 

 Dizaynı damaklı diş protezine (tam diş protezi) göre farklıdır. Hastanın damak kısmını kaplamadığı için kullanımı daha kolaydır. 

 Tedavi seansı sayısı az olduğundan, şehir veya ülke dışında ikamet eden hastalar için uygundur. 

 Güvenilir bir teknik midir?

All On Four tekniği 10 yılı aşkın bir süredir diş hekimliğinde başarıyla uygulanan bir tekniktir.

Bu teknik; diş hekimliğinde hastalara güvenilir, hızlı ve düşük maliyetli bir tedavi sçeeneği sunmaktadır. Ekstra maliyet, teknoloji ve beceri gerektirmesine rağmen bu alanda uğraşan hekimler tarafından sıklıkla kullanılmakta ve çok yüksek bir başarı oranı sağlandığı görülmektedir.

 Klasik implantın köprülerden farkı nedir?

Standart implant tekniğinde implantlar çene kemiğine ortalama 90 derecelik açı ile yerleştirilir. Köprü protezini desteklemek içinse minimum altı adet implanta gereksinim duyulur. Üzerine diş yapılabilmesi için de üç-altı aylık iyileşme süresini beklemek gerekir. Bunlara ilave olarak bazen de hastanın yeterli kemik dokusu yoksa kemik grefti uygulanılması gerekebilir.

Geleneksel yöntemle All On Four tekniği arasındaki farklar şunlardır:

All On Four tekniği: 

 Sabit bir köprü için yalnızca dört adet implant gerektirir. 

 Genellikle daha ucuz ve etkili bir çözümdür. 

 Çoğunlukla kemik grefti uygulamadan tedavi gerçekleştirilebilir. 

 İmplantlar ve dişler aynı zaman diliminde (tek bir randevu içerisinde) takılabilir.

Geleneksel yöntem: 

 Sabit bir tedavi için altı-sekiz adet implant gerekmektedir. 

 Daha fazla implant, cerrahi ve randevu gerektirdiği gibi daha da masraflıdır. 

 Genellikle kemik greftine ihtiyaç duyulur ve tedavi süresi daha uzundur. 

 Birden fazla randevu gerektirir, daimi proteze kadar geçici bir protez takılmamalıdır. 

 Altı-sekiz aylık bir iyileşme aşaması gerektirir.

 

KEMİK DOKUSU İNCELENİR 

 Lazer destekli implant uygulamaları nedir?

Bu yöntemle yapılan implant uygulamaları, minimal invaziv yöntem olarak bilinmektedir. Bu yöntem, kemik hacminin uygun olduğu her alanda uygulanabilir. Lazer destekli implant uygulaması öncesinde hastadan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi alınarak implantın yerleştirileceği kemik dokusunun genişliği ve derinliği hakkında detaylı bilgi elde edilir. Bu uygulamada diş etinin sadece implant uygulanacak bölgesi; erbiyum, diode, Nd:YAG, CO2 lazerlerden herhangi biri kullanılarak açılır. Kemik dokusuna ulaşıldıktan sonra kemiğin en sert kısmı olan kompakt kısmında erbiyum lazerle implant çapında bir boşluk açılır. Açılan boşluğa implant yerleştirilir. Lazer destekli implant uygulaması sonrasında diode ya da Nd:YAG lazerle biyostimulasyon uygulaması yapılır. Bu uygulama sayesinde operasyon sonrası oluşabilecek ağrı ortadan kalkar ve doku iyileşmesi hızlanır.

 

İMPLANT ÇEVRESİ DOKU İLTİHABINDA LAZERLE TEDAVİ YÖNTEMİ

İmplant çevresi doku iltihabı, sadece yumuşak dokuyu ilgilendiriyorsa bu bölgenin lazerle tedavisi oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Lazer ile bölgede oluşan cepler elimine edilmekte ve bakteri sterilizasyonu ile mevcut enfeksiyon ortadan kaldırılmaktadır. Bu işlem lokal anestezi altında çok kısa bir sürede kolaylıkla uygulanmakta ve hasta ağız hijyenine dikkat ettiği ve altı ayda bir düzenli kontrollere geldiği sürece oldukça başarılı olmaktadır.

İmplant çevresi doku iltihabının kemiği içine aldığı durumlarda bölgenin açılarak temizlenmesi ve gerekli görülürse kemik grefti uygulamaları ile yeniden yapılandırılması mümkün olmaktadır.

Bu gibi durumların tedavisinde erbiyum, diode, Nd:YAG, CO2 lazerler tek tek ya da kombine olarak kullanılmakta ve başarılı sonuçlar elde edilmektedir.


22/01/2017